Flat Preloader Icon

Z Sybiru ku wolności

Widok kilkudziesięciu starych fotografii

Obywatele polscy, którym udało się wydostać z Sybiru. Fragment wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru

Kolejny podkast Krzysztofa Renika, w którym autor wykorzystuje własne nagrania z Australii, z połowy lat dziewięćdziesiątych. Opowiada w nim głosami swych rozmówców o drodze obywateli polskich, deportowanych w głąb Związku Sowieckiego w latach 1940-1941, do Wojska Polskiego powstającego w Azji Centralnej na mocy umowy Sikorski-Majski i dowodzonego przez gen. Władysława Andersa
Skip to content