Flat Preloader Icon

Grupa deportowanych ze strażnikami, Teja, Kraj Krasnojarski, 1940-1945

Rodzinę Witusiaków deportowano 10 lutego 1940 r. z okolic Podhajec. Wywieziono Jana i Józefę z dziećmi: Władysławą, Mieczysławem, Wandą, Kazimierzem, Tadeuszem, Albiną oraz Franciszkiem. Rodzina trafiła do posiołka Teja w Krasnojarskim Kraju. Jan pracował przy spławie drewna.

Lotnicy z 300 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Mazowieckiej”, Faldingworth, Wielka Brytania, 1945–1946

Stojący w środku tego zdjęcia mężczyzna to Eugeniusz Pietrzak. Kim są pozostali?

Deportowani w sowchozie Sejda, Republika Komi, 1955

W 1955 r. w sowchozie Sejda w Komijskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republice Sowieckiej przebywała Weronika Pouch (na fotografii siedzi trzecia od lewej), urodzona w 1914 r. w Wilnie. Weronika w 1942 r. wstąpiła do Armii Krajowej, gdzie pod pseudonimem „Truteń”...
Skip to content